Vrijmetselarij

Wat is Vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is een methode om individuele mensen te stimuleren om bewust denkend in het leven te staan.

Vrijmetselarij is een methode, een leerschool, een punt van samenkomst van mannen, die in meer dan alleen het dagelijks leven, belang stellen.

Vrijmetselarij is in wezen niets anders dan een methode om zichzelf te leren kennen.

Hoe werkt Vrijmetselarij?

Vrijmetselarij maakt gebruik van een allusieve methode, waarbij door het hanteren van rituelen en symbolen wordt gestreefd naar een gezamenlijke en persoonlijke bezinning op de levenshouding.

Meer informatie over de methode van de Vrijmetselarij vindt u op:

www.vrijmetselarij.nl

Wat is een Vrijmetselaar?

Een vrijmetselaar is een lid van een loge van vrijmetselaren.

Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam; daarmee wordt bedoeld een man, vrij in denken, los van dogma’s en algemeen als goed bekend staand.

Een vrijmetselaar is een bewust levend persoon, die samen met anderen zoekt naar het antwoord op levensvragen.

Hoe werkt een Vrijmetselaar?

Een vrijmetselaar werkt als leerling aan zichzelf door het bewerken van de ruwe steen die hemzelf voorstelt. Deze beschrijving symboliseert de ontwikkeling naar een socialer mens, die een bijdrage levert aan een betere samenleving.

Meer informatie over de opvattingen van vrijmetselaren hierover vindt u op:

www.vrijmetselarij.nl

Voor meer informatie over Loge Broedertrouw:

Email: Voorlichter Loge Broedertrouw


Orangerie lezingen

Loge Broedertrouw organiseert regelmatig openbare lezingen met een levensbeschouwelijk thema.

Deze lezingen zijn worden gehouden op maandagavonden om 20.00 uur in de Orangerie van Kasteel De Kelder, Kelderlaan 11 in Doetinchem.

De lezingen zijn openbaar, vooraf reserveren is noodzakelijk. De toegangsprijs bedraagt € 12,50 inclusief welkomstkoffie/thee.

aanmelden orangerielezing loge Broedertrouw

Gasten avonden

Loge Broedertrouw organiseert met regelmaat gasten avonden voor belangstellenden. Deze avonden bieden een kijk binnen de loge en haar activiteiten.

Er is geen toegangsprijs bij deze gastenavonden.

aanmelden informatie bijeenkomst vrijmetselarij

Werkplaats en Logegebouw

Werkplaats in het Logegebouw “De Korenaar” in Zutphen, waar de open loges (bijeenkomsten met rituaal) worden gehouden.

logegebouw-de-korenaar-zutphen

Logegebouw De Korenaar in Zutphen

De Kelder en De Orangerie

In Kasteel “De Kelder” en “De Orangerie” in Doetinchem vinden de comparities, instructie– en voorlichtingsavonden plaats.

kasteel de kelder Doetinchem

Kasteel de Kelder in Doetinchem

de Orangerie Doetinchem

de Orangerie in Doetinchem

button loge broedertrouw op facebook

Vrijmetselaarsloge Broedertrouw Bibliotheek (alleen leden)

passer en winkelhaak

De passer en winkelhaak