`Jihadisme` Orangerielezing

`Jihadisme`  in Orangerielezing 20 april 2015, loge broedertrouw

Doetinchem – Zo’n 250 Nederlandse moslims zijn in Syrie actief bij de Islamitische Staat beweging en bij Jabhat al-Nusra. Wat beweegt hen om daar deel te nemen aan de gewelddadige strijd ? Hoe denken de Nederlandse moslims in het algemeen hierover ?

Tijdens de Orangerielezing op maandagavond 20 april gaat antropoloog Martijn de Koning, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam hierop in op uitnodiging van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw. De lezing wordt gehouden in kasteel De Kelder aan de Kelderlaan in Doetinchem en begint om 20.00 uur. Inschrijving kan middels de website www.logebroedertrouw.nl.

Tijdens de lezing gaat Martijn de Koning dieper in op de discussies die over de gewelddadige strijd onder Nederlandse moslims gevoerd worden. Hij zal zich in het bijzonder richten op islamitische militant-activistische netwerken in Nederland, België en Duitsland. Die netwerken zijn klein: over de drie landen verspreid gaat het om enkele honderden aanhangers. Toch is hun impact groot, door hun manier van optreden en door de continue aandacht van zowel overheid als media. Het gaat deze netwerken ( w.o. Sharia4Belgium en Sharia4Holland) om vormen van activisme die gericht zijn op confrontatie, spektakel en het verspreiden van een religieuze boodschap.

Het onderwerp van de Orangerielezing sluit naadloos aan bij de huidige ontwikkelingen want de opkomst van dit type islamitisch activisme is nieuw: jonge moslims laten hun eigen stem horen, waarbij ze de oudere generaties juist een zwijgende en onderdanige houding verwijten. De houding van de activisten is samen te vatten als: met de vuist op tafel slaan om te zeggen: `Wij pikken niet alles meer` . Maar dat laatste doen ze op zo’n manier dat ze daardoor juist meer kritiek krijgen en meer aandacht en dat willen ze voor een deel ook om hun boodschap te verspreiden. De toenemende aandacht heeft echter ook geleid tot de neergang van deze netwerken want het heeft geleid tot grote zorgen, ook onder moslims, over groeiende radicalisering. Daarnaast kunnen ze rekenen op felle kritiek van moslimgemeenschappen in de drie landen.

Martijn de Koning is als antropoloog verbonden aan de afdeling Islamstudies van de Radboud Universiteit Nijmegen en de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar identiteit, religieuze beleving en geloofspraktijken van jonge moslims, naar islamitische huwelijken en islamitisch activisme.  Zijn proefschrift ‘Zoeken naar een zuivere islam` is verschenen in 2008. In 2014 verscheen het boek ‘Salafisme – Utopische idealen in een weerbarstige praktijk’ dat hij samen schreef met Joas Wagemakers en Carmen Becker. Recent heeft hij samen met Ineke Roex, Carmen Becker en Pim Aarns het onderzoeksrapport ` Eilanden in een zee van

ongeloof` over het activistisch verzet van moslims in Nederland, België en Duitsland gepubliceerd. Dit rapport handelt over de achtergronden van islamitische militante activisten van wie er veel naar Syrië zijn vertrokken om daar deel te nemen aan de strijd.

De entree voor de Orangerielezing is € 12,50, inclusief 3 consumpties.