Poetins Rusland: een moderne dictatuur?

Prof. dr. Evert van der Zweerde, hoogleraar Politieke Filosofie zal tijdens de Orangerielezing van de Vrijmetselaarsloge Broedertrouw op maandagavond 2 november nader in gaan op moderne dictaturen zoals Rusland, China en Singapore

Russische filosofie na

de perestroika

‘Het is een groeiende gedachte onder leiders én bevolking van opkomende landen als Rusland en Turkije dat economische groei genoeg is om de bevolking tevreden te houden en dat politieke vrijheden daar helemaal niet zo belangrijk voor zijn .” Deze gedachte wordt verwoord door dr. Evert van der Zweerde, hoogleraar Politieke Filosofie. Tijdens de Orangerielezing van de Vrijmetselaarsloge Broedertrouw op maandagavond 2 november gaat de hoogleraar nader in op moderne dictaturen zoals Rusland, China en Singapore: landen die economisch profiteren van hun systeem omdat men hervormingen sneller kan doorvoeren en nauwelijks rekening hoeft te houden met eigendomsrechten of milieuwetgeving. Betekent deze ontwikkeling ook het einde van de liberale democratie in het Westen, een knieval voor het grote geld ?

Prof. Dr. Van Der Zweerde

Dr. Van der Zweerde geeft onderwijs in de sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook is hij directeur van het Centrum voor Ethiek. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich voornamelijk op de verhoudingen tussen democratie, civil society, ethiek en religie.
Van der Zweerde: “Moderne dictaturen zijn geen open gevangenissen. De meeste mensen ondervinden weinig restricties en kunnen zich reizen naar het buitenland veroorloven. Ze beseffen dat ze het veel beter hebben dan hun ouders en nemen een autoritair regime dan maar op de koop toe. Economische voorspoed legitimeert deze moderne dictaturen. Zodra grondstofprijzen instorten, krijgen deze landen het echter heel moeilijk’ .

De Orangerielezing wordt gehouden in het Doetinchemse kasteel ‘De Kelder’ aan de Kelderlaan. De aanvang is 20.00 uur, de toegangsprijs 12,50 euro inclusief drie consumpties. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van logebroedertrouw.nl of via de voorlichter pvaneijk60@gmail.com .