Aandacht en gastvrijheid in de zorg

Aandacht en gastvrijheid in de zorg, impulsen vanuit de Benedictijnse spiritualiteit door prof.dr. Thomas Quartier.

‘Aandacht en gastvrijheid in de zorg’ is op maandagavond 7 november 2016 het onderwerp van de Orangerielezing in Kasteel De Kelder. De Doetinchemse Vrijmetselaarsloge Broedertrouw heeft, als organisator , hiervoor prof.dr. Thomas Quartier uitgenodigd.

In deze lezing zal broeder Thomas Quartier, benedictijn van de Willibrordsabdij in Doetinchem en theoloog aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven, de benedictijnse spiritualiteit voor de zorg ontsluiten. Voor professionals en vrijwilligers, zorgbehoevenden, mantelzorgers en iedereen die open staat voor vragen rond zinvol tussenmenselijk handelen. Een avond die inspiratie, reflectie en diepgang wil brengen een in thema dat vaak maar vluchtig aan de orde komt.

Iedereen wordt met zorg geconfronteerd: door mensen in je omgeving die zorg behoeven, door je eigen behoefte aan zorg van andere of door taken en verantwoordelijkheden als professional of vrijwilliger die zorg vragen. Soms kunnen mensen die voortdurende zorgtaak en ook de zorgbehoeftigheid amper aan. Dan kan het belangrijk zijn om een spiritueel kader voor de zorg ter beschikking te hebben. De benedictijnse traditie hecht veel belang aan de zorg door de spirituele deugden van aandacht en gastvrijheid. Zorg is namelijk altijd zinvol, hoe weerbarstig de realiteit soms ook lijkt.

Prof. Dr. Thomas Quartier OSB (1972) doceert rituele studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en houdt de leerstoel voor Monastieke Studies aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is gasthoogleraar aan de Benedictijnse Universiteit Sant’ Anselmo Rome en hoort bij de monnikengemeenschap van de Willibrordsabdij in Doetinchem. Onlangs verscheen van zijn hand: Kiemcellen. Van klooster naar wereld (Heeswijk: Bernemedia 2016).

De Orangerielezing in kasteel De Kelder te Doetinchem begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 12,50, inclusief drie consumpties. Aanmelden kan via de website www.logebroedertrouw.nl