Expositie ‘Vrijmetselarij: jezelf kennen’

Expostitie Loge Broederschap, maart 2019

Met de expositie ‘Vrijmetselarij: jezelf kennen’ opent de vrijmetselaarsloge Broedertrouw haar nieuwe onderkomen in het Neye Raethuys in ’s Heerenberg.  Op 9 maart openen we onze tentoonstelling om 12:00. Vanaf 10, 16, 17, 23, 24 maart kunnen belangstellenden van 12.00 tot 17.00 uur een indruk krijgen van de rijke historie en het wezen van de vrijmetselarij. De toegang is gratis.

Aanmelding is nier verplicht, wel fijn:

Aanmelden Expositie, klik hier

Arbeid aan de ruwe steen

De vrijmetselarij is een broederschap van mensen die zoeken naar zelfontplooiing en zelfverwerkelijking. Vrijmetselaars delen ideeën en gedachten en toetsen deze met elkaar.  Ze maken hierbij gebruik van begrippen en beeldspraken die aan de vroegere steenhouwerij zijn ontleend. Door symbolisch te beitelen aan de ‘ruwe steen’ (dat zijn wij zelf) proberen we van die ruwe steen een mooie kubieke steen te maken, waarmee kan worden ‘gebouwd’. Deze symbolische arbeid is gericht op het beter kennen van onszelf en daardoor het bouwen van een harmonieuze samenleving.

Voor ’s Heerenberg betekent de komst van de loge een verrijking van het aanbod aan lezingen en exposities. Kijk voor het aanbod op de website www.logebroedertrouw.nl

De Vrijmetselaarskring Broedertrouw bestaat sinds 1863 en werd destijds gevestigd in Doesburg. In 1882 werd formeel de Doetinchemse vrijmetselaarsloge als vereniging opgericht. Deze verhuisde in 2002 naar kasteel De Kelder in Doetinchem.  Vooral de naastgelegen Orangerie werd gebruikt voor loge-activiteiten zoals lezingen en presentaties.  Onlangs werd de loge genoodzaakt te verhuizen omdat de Orangerie een andere bestemming krijgt. Vanaf 1 februari deelt Broedertrouw het Neye Raethuys met de Heemkundekring in ’s Heerenberg.

Vrijmetselaarsloge Broedertrouw telt ongeveer 30 leden, landelijk telt de vrijmetselarij zo’n 6000 leden , verdeeld over 145 loges.  De loge in ’s Heerenberg kent alleen mannelijke leden, elders in het land bestaan ook gemengde loges en loges met uitsluitend vrouwen .