“Zin en onzin van de gegarandeerde ‘vrijheid van godsdienst’ “

Maandagavond 18 november 2019:
Lezingavond  vrijmetselaarsloge ‘s Heerenberg met
Prof. Dr. H. Tieleman, Hofstraat 1 ‘s Heerenberg, inloop 19:30, start 20:00 uur.

Hieronder kunt u zich aanmelden.

Beste belangstellenden,
 
Vrijmetselaarsloge Broedertrouw heeft weer een bijzondere lezing in het vooruitzicht : op maandagavond 18 november spreekt prof.dr. H.Tieleman ( emeritus hoogleraar  Universiteit Utrecht) over de zin en onzin van de gegarandeerde  ‘ vrijheid van godsdienst’ in onze grondwet.  Zeker nu bewegingen als het salafisme zich lijken af te zetten tegen de Europese cultuur en zelfs hun gedachtegoed via het onderwijs  proberen te verspreiden, lijkt het tijd om de grondwettelijke vrijheden kritisch te bezien. Al met al een zeer actueel onderwerp dat mogelijk uw aandacht verdient. We hopen u dan ook op maandagavond 18 november te mogen begroeten in het Nije Raedthuys in ‘s Heerenberg. Aanvang 20.00 uur. In de bijlage verdere informatie.
Hopelijk tot ziens tijdens de Broedertrouwlezing.
Met vriendelijke groet,
Peter van Eijk
 
Zijn grondwettelijke vrijheden van godsdienst
en scholenstichting wel van deze tijd ?

 
Wat bedoelen en beogen we eigenlijk met de vrijheid van godsdienst, zoals die in onze grondwet is vastgelegd ? Moeten we ons, juist in deze roerige tijd, niet herbezinnen op artikel 1 (geen discriminatie op grond van religie), op artikel 6 (vrijheid van belijden) en artikel 23 (vrijheid van onderwijs) ?
Op maandagavond 18 november bespreekt Henk Tieleman, emeritus-hoogleraar godsdienstsociologie aan de Universiteit van Utrecht en eveneens econoom/antropoloog, de complexiteit van deze vraagstukken. Dit op uitnodiging van de ‘s Heerenbergse vrijmetselaarsloge Broedertrouw. 
De heer Tieleman geeft ter overweging dat er genoeg redenen zijn om het fenomeen religie zo nu en dan kritisch te bezien. Tenslotte is religie een menselijk maaksel, dat net als veel andere menselijke creaties, gebruikt en misbruikt kan worden voor allerlei doelen.
Bij religie gaat ‘t uiteindelijk om keuzes en interpretaties, waaraan gezag wordt ontleend. Als bron van waarheid biedt religie minder goede uitgangspunten.

Deze bijzondere Broedertrouwlezing wordt op maandagavond 18 november gehouden in het Nije Raedthuys in ‘s Heerenberg. Inloop vanaf 19:30 uur en aanvang 20.00 uur. Toegang € 12,50 inclusief 2 consumpties. Gezien het beperkte aantal plaatsen is aanmelding vooraf zeer gewenst. Dit kan middels de voorlichter pvaneijk60@gmail.com. Ook kunt u hieronder nu even uw naam en e-mail adres invullen. 

U bent van harte welkom.