Eerlijkheid! – Door Frans Derksen

Ik lees best veel. Zo las ik enige tijd geleden dat chimpansees altruïstisch zijn. Ze helpen elkaar, echter niet geheel belangeloos. Want, wanneer ze helpen, verwachten ze over en weer te worden geholpen als zijzelf in nood verkeren.

In onze maatschappij hebben we het helpen grotendeels uitbesteed aan zorgmedewerkers. Tijdens de eerste coronagolf hebben verpleegkundigen, jonge assistenten in opleiding en verzorgenden in verpleeghuizen het enorm voor de kiezen gekregen. Ze deden werk waar ze in feite niet klaar voor waren. We hebben de gevolgen van de emotionele en morele belasting in hun ogen gezien. Ze zijn nog steeds vermoeid.

Terecht hebben we uit dankbaarheid stil gestaan bij hun onbaatzuchtige manier van helpen; taarten, bloemen, muziek, een nationaal applaus, zelfs de politiek beloofde een corona bonus.
Hoe collectief verontwaardigd zijn wij, meedenkende burgers, nu Kamerleden een hoofdelijke stemming over de bonus ontliepen. Verantwoordelijken in de zorg zijn geëmotioneerd over het falen van het zorgsalarissendebat in de Tweede Kamer en tonen zich hierdoor bezorgd over zowel de inzet van de zorgmedewerkers in het ziekenhuis als in de gewone zorg bij een eventuele tweede coronagolf.

Maar klopt het eigenlijk allemaal wel? Is onze boosheid op de weggelopen Kamerleden wel terecht? Is het allemaal wel zo eerlijk, is er misschien een dubbele agenda? Nee, het is oneerlijk en ja er is een dubbele agenda. Er wordt, met de Tweede Kamerverkiezingen in het verschiet, een zwartepieten spel (sorry, ik heb nog geen ander woord) gespeeld. De PVV probeerde op sluwe manier tegen de regels (moet ruim van tevoren worden aangekondigd) een hoofdelijke stemming over de bonus te organiseren en traineerde de stemming net zo lang tot het vereiste aantal Kamerleden niet meer aanwezig was. Met als gevolg dat, in de beeldvorming, de zorgmedewerkers nog steeds de harde werkers zijn en de coalitiepartijen de ‘zwartepiet’ hebben omdat ze lijken weg te lopen voor de problematiek. We moeten ons door dergelijke politieke spelletjes niet in de maling laten nemen.

Het is belangrijk dat zorgmedewerkers – verpleegkundigen, assistenten in opleiding en medewerkers in de verpleeghuiszorg – met extra zetjes worden gemotiveerd om het werk in de zorg leuk te blijven vinden. Herwaardeer de zorg door structureel hogere salarissen en ruimere betalingen voor overuren af te spreken in vervroegde CAO onderhandelingen. Maak opleidingen minder stressvol en organiseer meer preventie tegen burn out.

Als vrijmetselaars proberen we eerlijk en belangeloos te zijn. Doordat er geen verborgen agenda is ontstaat er onderling een sfeer van veiligheid. We gebruiken daar, wat ouderwets, het woord ‘broederliefde’ voor. We worstelen wel met dit begrip, hoever gaan we daarin; maar hoe dan ook, we weten van elkaar dat we niemand voor de gek houden en dat we eerlijk zijn.

Frans Derksen