The Green miles – Blue water journey

The Green miles – Blue water journey

Salt water zeilers Arjen van Eijk en Florian Dirkse Geven deze avond een inkijkje in hun ervaring als zee zeilers. Wat motiveerde ze, hoe is het leven met twee op de uitgestrekheid van een oceaan. Op maandagavond 11 januari 2016 geven deze twee vrienden een orangerie lezing in het kasteel Het Keldertje te Doetinchem.

In de jaren 2008-2010 zeilden Arjen van Eijk en Florian Dirkse om de wereld Zee : 2 vrienden, 1 zeilboot, 2 jaar, 3 oceanen, 7 zeeën, 25.000 zeemijl, 1 belangrijk doel: Care for the Ocean. Arjen van Eijk en Florian Dirkse kochten een zeilboot, lieten huis en haard achter en volgden hun droom. Over hun reis schreven ze een boek ‘ The Green Miles’ en maakten een achtdelige televisiedocumentaire voor de AVRO.
Voor de gastenavond van de vrijmetselarij vertelt Arjen van Eijk niet alleen hoe deze reis verliep maar vooral hoe het idee werd geboren, welke verwachtingen ze hadden en welke daarvan zijn uitgekomen. Met welke sociale/emotionele problematiek word je geconfronteerd als je met z’n tweeën zo lang onder soms stressvolle omstandigheden op een klein ( zeilboot) oppervlak moet vertoeven en welke invloed heeft deze reis gehad op de persoon die hij nu is.

Ook wordt tijdens deze avond enige informatie gegeven over de activiteiten van de vrijmetselarij en in het bijzonder van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw.

Poetins Rusland: een moderne dictatuur?

Poetins Rusland: een moderne dictatuur?

Prof. dr. Evert van der Zweerde, hoogleraar Politieke Filosofie zal tijdens de Orangerielezing van de Vrijmetselaarsloge Broedertrouw op maandagavond 2 november nader in gaan op moderne dictaturen zoals Rusland, China en Singapore

Russische filosofie na

de perestroika

‘Het is een groeiende gedachte onder leiders én bevolking van opkomende landen als Rusland en Turkije dat economische groei genoeg is om de bevolking tevreden te houden en dat politieke vrijheden daar helemaal niet zo belangrijk voor zijn .” Deze gedachte wordt verwoord door dr. Evert van der Zweerde, hoogleraar Politieke Filosofie. Tijdens de Orangerielezing van de Vrijmetselaarsloge Broedertrouw op maandagavond 2 november gaat de hoogleraar nader in op moderne dictaturen zoals Rusland, China en Singapore: landen die economisch profiteren van hun systeem omdat men hervormingen sneller kan doorvoeren en nauwelijks rekening hoeft te houden met eigendomsrechten of milieuwetgeving. Betekent deze ontwikkeling ook het einde van de liberale democratie in het Westen, een knieval voor het grote geld ?

Prof. Dr. Van Der Zweerde

Dr. Van der Zweerde geeft onderwijs in de sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook is hij directeur van het Centrum voor Ethiek. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich voornamelijk op de verhoudingen tussen democratie, civil society, ethiek en religie.
Van der Zweerde: “Moderne dictaturen zijn geen open gevangenissen. De meeste mensen ondervinden weinig restricties en kunnen zich reizen naar het buitenland veroorloven. Ze beseffen dat ze het veel beter hebben dan hun ouders en nemen een autoritair regime dan maar op de koop toe. Economische voorspoed legitimeert deze moderne dictaturen. Zodra grondstofprijzen instorten, krijgen deze landen het echter heel moeilijk’ .

De Orangerielezing wordt gehouden in het Doetinchemse kasteel ‘De Kelder’ aan de Kelderlaan. De aanvang is 20.00 uur, de toegangsprijs 12,50 euro inclusief drie consumpties. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van logebroedertrouw.nl of via de voorlichter pvaneijk60@gmail.com .

Gastenavond Vrijmetselaarsloge Broedertrouw Doetinchem

MONDRIAANS WAARHEID
“Van landschap tot ordening van primaire kleuren en vlakken”

Rond 1930 klopt de schilder Piet Mondriaan op de tempelpoort van een Loge in Parijs. Hij is dan bijna 60 jaar oud. Hij wordt geweigerd vanwege zijn “te controversiële werk, dat men als een communistische manier van schilderen zag. Welke vreemde eend halen we in onze bijt?”
Een grote teleurstelling voor de schilder,die later op handen zal worden gedragen.
De beschrijvingen die tijdgenoten later over hem geven variëren van: “Hij was een vrouwenjager en drinkebroer die geen vaste relatie kon aangaan en verzot was op dansen maar dat uitermate slecht kon”, tot: “Hij was iemand met een vooruitziende en profetische blik, een grote geestelijke bagage en een fantastisch artistiek vermogen”. 
Tijdens de gastenavond van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw op maandagavond 26 oktober spreekt Stef Geenen, vrijmetselaar en dorpsgids bij Mondriaanrondleidingen in Winterswijk over de mens achter de kunstenaar Mondriaan. Piet Mondriaan woonde van zijn 8e tot zijn 20e levensjaar in Winterswijk ( de woonplaats van de spreker) . Sinds een paar jaar is in deze plaats een geweldig en goedlopend Mondriaanmuseum gevestigd .Spreker Stef Genen hield zich vooral bezig met de vraag hoe het komt dat er gaandeweg zijn artistieke ontwikkeling zoveel Vrijmetselarij in zijn leven, werk en uitspraken doorklinkt. Hij hoorde veel parallellen met de zoektocht naar persoonlijke waarheid, zoals veel vrijmetselaars die kennen.
De gastenavond wordt gehouden in de Orangerie van kasteel De Kelder aan de Kelderlaan 11 In Doetinchem. De toegang is gratis.

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft zondag voor het eerst de nieuwe vrijmetselaarsprijs uitgereikt. 
De zogeheten Hermannus van Tongerenprijs ging naar twee organisaties: de Amsterdamse Spinozakring en de Vereniging Het Spinozahuis.

De prijs is vernoemd naar de Nederlandse grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren die in de Tweede Wereldoorlog omkwam in concentratiekamp Sachsenhausen.

De Orde van Vrijmetselaren is een broederschap die zich richt op persoonlijke ontplooiing, gelijkwaardigheid en verbondenheid en een bijdrage wil leveren aan de maatschappij.

De organisaties kregen de prijs, ieder een bedrag van 5000 euro en een beeldje, omdat ze de kernwaarden van de vrijmetselarij bevorderen. Hierbij speelden het nastreven van tolerantie en het vrije woord een belangrijke rol bij het toekennen ervan, aldus de jury.

Door: ANP/NU.nl

http://www.nu.nl/…/eerste-vrijmetselaarsprijs-uitgereikt-bu…

GASTENAVOND VRIJMETSELAARSLOGE

GASTENAVOND VRIJMETSELAARSLOGE

OVER ‘HET HANDVEST VOOR COMPASSIE’ , EEN TEGENWICHT VOOR RELIGIEUS EXTREMISME

De Doetinchemse Vrijmetselaarsloge Broedertrouw biedt op maandagavond 8 juni een kijkje in het denken en de belevingen van vrijmetselaars. In de Orangerie bij kasteel De Kelder aan de Kelderlaan in Doetinchem houdt de loge een gastenavond (aanvang 20.00 uur) . Een belangrijke activiteit van de vrijmetselaars is ‘compareren’ ( een gedachte-uitwisseling) over een maatschappelijk of meer persoonlijk ‘ bouwstuk’ van een vrijmetselaar. De bedoeling is van elkaar te leren. Gewoonlijk zijn deze avonden besloten omdat vaak persoonlijke opvattingen worden uitgewisseld. Loge Broedertrouw doorbreekt deze traditie echter door geïnteresseerden tijdens een comparitie toe te laten.

Op maandagavond 8 juni spreekt vrijmetselaar N.Doornbosch over ‘Het Handvest voor Compassie’ , een initiatief van de Amerikaanse TED-winnares Karen Armstrong. In een tijd waarin religieuze waarden soms tot extremistische waarheden worden verheven, laat dit handvest zien dat gelovigen elkaar over de kloof tussen hun religies heen de hand willen reiken om samen te werken aan gerechtigheid en vrede. Vrijmetselaar de heer Doornbosch legt de visie van de vrijzinnige godsdiensthistorica Karen Armstrong uit.

Voor geïnteresseerden is dit een unieke kans om een beeld van de vrijmetselarij te krijgen en antwoorden te vinden op vragen. De Doetinchemse loge ‘Broedertrouw’ kent bijna veertig actieve mannelijke leden en komt wekelijks bij elkaar. De gastenavond in de vorm van een comparitie door één van de leden past in de gebruikelijke activiteiten van de vrijmetselaars, waarbij korte lezingen, ‘ bouwstukken’ noemen de leden dat, gevolgd door gedachtewisselingen centraal staan.

Bij deze gedachtewisselingen worden discussies over politiek of geloof gemeden, maar dat betekent niet dat maatschappelijke onderwerpen taboe zijn. Zieltjes winnen voor standpunten is niet aan de orde. Vrijmetselaren leggen hun meningen naast elkaar en stellen die niet tegenover elkaar.

In de vrijmetselarij gaat het om geestelijke verdieping. Hierdoor leert iemand zichzelf beter kennen, waardoor hij/zij zich constructief kan inzetten voor een betere samenleving. ‘Verbeter de wereld; begin bij jezelf’, zou als adagium kunnen gelden. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

Vrijmetselaren geloven ieder op ‘eigen wijze’ dat er meer is tussen hemel en aarde dat de mensheid beweegt, een zogenoemd ‘hoog beginsel’. Iedere vrijmetselaar staat het daarbij vrij dit naar eigen inzicht verder in te vullen. De één gelooft in een god, de ander in samenhangende natuurkrachten en

de volgende in het hogere in zichzelf of in zijn geweten. Weer een ander is Boeddhist. Vrijmetselarij is dus geen geloof, maar de broederschap is wel levensbeschouwelijk.

U kunt zich voor deze bijzondere comparitie-avond aanmelden via de sitewww.broedertrouw.nl (aanmelden informatieavond 8 juni) De toegang ( inclusief drie consumpties) is gratis. Deze comparitie-avond is met name bedoeld voor geïnteresseerde heren maar ook dames zijn welkom.

`Jihadisme` Orangerielezing

`Jihadisme` Orangerielezing

`Jihadisme`  in Orangerielezing 20 april 2015, loge broedertrouw

Doetinchem – Zo’n 250 Nederlandse moslims zijn in Syrie actief bij de Islamitische Staat beweging en bij Jabhat al-Nusra. Wat beweegt hen om daar deel te nemen aan de gewelddadige strijd ? Hoe denken de Nederlandse moslims in het algemeen hierover ?

Tijdens de Orangerielezing op maandagavond 20 april gaat antropoloog Martijn de Koning, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam hierop in op uitnodiging van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw. De lezing wordt gehouden in kasteel De Kelder aan de Kelderlaan in Doetinchem en begint om 20.00 uur. Inschrijving kan middels de website www.logebroedertrouw.nl.

Tijdens de lezing gaat Martijn de Koning dieper in op de discussies die over de gewelddadige strijd onder Nederlandse moslims gevoerd worden. Hij zal zich in het bijzonder richten op islamitische militant-activistische netwerken in Nederland, België en Duitsland. Die netwerken zijn klein: over de drie landen verspreid gaat het om enkele honderden aanhangers. Toch is hun impact groot, door hun manier van optreden en door de continue aandacht van zowel overheid als media. Het gaat deze netwerken ( w.o. Sharia4Belgium en Sharia4Holland) om vormen van activisme die gericht zijn op confrontatie, spektakel en het verspreiden van een religieuze boodschap.

Het onderwerp van de Orangerielezing sluit naadloos aan bij de huidige ontwikkelingen want de opkomst van dit type islamitisch activisme is nieuw: jonge moslims laten hun eigen stem horen, waarbij ze de oudere generaties juist een zwijgende en onderdanige houding verwijten. De houding van de activisten is samen te vatten als: met de vuist op tafel slaan om te zeggen: `Wij pikken niet alles meer` . Maar dat laatste doen ze op zo’n manier dat ze daardoor juist meer kritiek krijgen en meer aandacht en dat willen ze voor een deel ook om hun boodschap te verspreiden. De toenemende aandacht heeft echter ook geleid tot de neergang van deze netwerken want het heeft geleid tot grote zorgen, ook onder moslims, over groeiende radicalisering. Daarnaast kunnen ze rekenen op felle kritiek van moslimgemeenschappen in de drie landen.

Martijn de Koning is als antropoloog verbonden aan de afdeling Islamstudies van de Radboud Universiteit Nijmegen en de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar identiteit, religieuze beleving en geloofspraktijken van jonge moslims, naar islamitische huwelijken en islamitisch activisme.  Zijn proefschrift ‘Zoeken naar een zuivere islam` is verschenen in 2008. In 2014 verscheen het boek ‘Salafisme – Utopische idealen in een weerbarstige praktijk’ dat hij samen schreef met Joas Wagemakers en Carmen Becker. Recent heeft hij samen met Ineke Roex, Carmen Becker en Pim Aarns het onderzoeksrapport ` Eilanden in een zee van

ongeloof` over het activistisch verzet van moslims in Nederland, België en Duitsland gepubliceerd. Dit rapport handelt over de achtergronden van islamitische militante activisten van wie er veel naar Syrië zijn vertrokken om daar deel te nemen aan de strijd.

De entree voor de Orangerielezing is € 12,50, inclusief 3 consumpties.

Hoge Raad in WO II werktuig van nazi-Duitsland

Hoge Raad in WO II werktuig van  nazi-Duitsland

SPECIALE 5 MEI 2014 ORANGERIE LEZING

Doetinchem – In WO II bogen de raadsleden van de Hoge Raad volgens velen te diep voor de Duitsers. Na het ontslag van de Joodse president L.E. Visser bleven de overige raadsleden gewoon zitten , van verzet tegen de bezetter was geen sprake eerder van meegaandheid.

Corjo Jansen – Hoge Raad tijdens WO II

Op maandagavond 5 mei sprak hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk Recht Corjo Jansen over de positie van de Hoge Raad tijdens WO II. Tijdens de Orangerielezing van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw in de Orangerie van kasteel De Kelder ( Kelderlaan 11 te Doetinchem) zet hij uiteen hoe het zover heeft kunnen komen.

Wie had gehoopt dat het hoogste Nederlandse rechtscollege tijdens de oorlog voorop zou lopen in de strijd tegen het onrecht, kwam bedrogen uit. Vanaf het moment dat de Joodse president was ontslagen, liepen de raadsleden achter de feiten aan. Al tijdens de oorlog wezen critici erop dat de meegaandheid van de Hoge Raad het principiële verzet van advocaten en andere juristen fnuikte. Waarom hebben de raadsleden zich niet krachtiger teweer gesteld ? En hoe terecht was eigenlijk de kritiek op hun handelswijze ? Hoogleraar Corjo Jansen beschrijft in zijn boek ‘ De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog` de gecompliceerde verhouding tussen recht en rechtsbeoefening in oorlogstijd.

De spreker is werkzaam als hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2007 promoveerde hij op een proefschrift, getiteld ` Rechters in oorlogstijd` . Voor zijn boek ontving hij onlangs een koninklijke onderscheiding.