“Zin en onzin van de gegarandeerde ‘vrijheid van godsdienst’ “

Maandagavond 18 november 2019:
Lezingavond  vrijmetselaarsloge ‘s Heerenberg met
Prof. Dr. H. Tieleman, Hofstraat 1 ‘s Heerenberg, inloop 19:30, start 20:00 uur.

Hieronder kunt u zich aanmelden.

Beste belangstellenden,
 
Vrijmetselaarsloge Broedertrouw heeft weer een bijzondere lezing in het vooruitzicht : op maandagavond 18 november spreekt prof.dr. H.Tieleman ( emeritus hoogleraar  Universiteit Utrecht) over de zin en onzin van de gegarandeerde  ‘ vrijheid van godsdienst’ in onze grondwet.  Zeker nu bewegingen als het salafisme zich lijken af te zetten tegen de Europese cultuur en zelfs hun gedachtegoed via het onderwijs  proberen te verspreiden, lijkt het tijd om de grondwettelijke vrijheden kritisch te bezien. Al met al een zeer actueel onderwerp dat mogelijk uw aandacht verdient. We hopen u dan ook op maandagavond 18 november te mogen begroeten in het Nije Raedthuys in ‘s Heerenberg. Aanvang 20.00 uur. In de bijlage verdere informatie.
Hopelijk tot ziens tijdens de Broedertrouwlezing.
Met vriendelijke groet,
Peter van Eijk
 
Zijn grondwettelijke vrijheden van godsdienst
en scholenstichting wel van deze tijd ?

 
Wat bedoelen en beogen we eigenlijk met de vrijheid van godsdienst, zoals die in onze grondwet is vastgelegd ? Moeten we ons, juist in deze roerige tijd, niet herbezinnen op artikel 1 (geen discriminatie op grond van religie), op artikel 6 (vrijheid van belijden) en artikel 23 (vrijheid van onderwijs) ?
Op maandagavond 18 november bespreekt Henk Tieleman, emeritus-hoogleraar godsdienstsociologie aan de Universiteit van Utrecht en eveneens econoom/antropoloog, de complexiteit van deze vraagstukken. Dit op uitnodiging van de ‘s Heerenbergse vrijmetselaarsloge Broedertrouw. 
De heer Tieleman geeft ter overweging dat er genoeg redenen zijn om het fenomeen religie zo nu en dan kritisch te bezien. Tenslotte is religie een menselijk maaksel, dat net als veel andere menselijke creaties, gebruikt en misbruikt kan worden voor allerlei doelen.
Bij religie gaat ‘t uiteindelijk om keuzes en interpretaties, waaraan gezag wordt ontleend. Als bron van waarheid biedt religie minder goede uitgangspunten.

Deze bijzondere Broedertrouwlezing wordt op maandagavond 18 november gehouden in het Nije Raedthuys in ‘s Heerenberg. Inloop vanaf 19:30 uur en aanvang 20.00 uur. Toegang € 12,50 inclusief 2 consumpties. Gezien het beperkte aantal plaatsen is aanmelding vooraf zeer gewenst. Dit kan middels de voorlichter pvaneijk60@gmail.com. Ook kunt u hieronder nu even uw naam en e-mail adres invullen. 

U bent van harte welkom.

‘Wat zijn wij aan het doen ? ‘

‘Wat zijn wij aan het doen ? ‘

Dr. J.C. Terlouw wellicht beter bekend als Jan Terlouw is onze spreker tijdens de vrijmetselaarslezing in ’s Heerenberg, 25 mei a.s.

Op zaterdagmiddag 25 mei is schrijver/ oud-politicus Jan Terlouw te gast bij vrijmetselaarsloge Broedertrouw te ’s Heerenberg.  Onder de titel ‘Wat zijn wij aan het doen ? ‘  geeft hij zijn visie op  het Nederland van nu.  Een pessimistische visie, dat wel, maar ook een visie waaruit vertrouwen in mensen klinkt.


Dr. J.C. (Jan) Terlouw

Op 1 december 2016 was heel Nederland onder de indruk van zijn toespraak in ‘ De Wereld draait door’ . Dit ter ere van zijn 85ste verjaardag. De rode draad is ‘ het touwtje uit de brievenbus’  dat symbool staat voor integriteit en vertrouwen in elkaar van zowel de politici als de burgers. Hij pleit er ook voor het publieke belang weer centraal te stellen boven eigenbelang en winstbejag; ook roept hij op meer respect te hebben voor het milieu. Het laatste boek van Jan Terlouw ‘ Natuurlijk’ ( boekenweekessay van 2018) is een ode aan de natuur en een pleidooi voor duurzaamheid.

Centraal in het denken van Jan Terlouw staat de overtuiging dat het moreel besef van de mens hem medeplichtig maakt aan het voort bestaan van de mens. In het blad ‘ Vrijmetselarij’  stelt hij: ‘ De mens staat niet buiten de natuur – alles wat hij doet is natuurlijk – maar hij heeft het vermogen om te beseffen dat zijn gedrag gevolgen heeft voor het voortbestaan van zijn soort en het vermogen dat besef om te zetten in ander gedrag’  
.


Jan Terlouw heeft meegedaan aan een uitzending van “de Klas”. Leuk om te zien, zeker voor scholieren!!
Jan terlouw in “de Klas” Klik Hier


De lezing heeft plaats om 14.30 uur in zalencentrum De Gracht , Marktstraat 1 in ’s Heerenberg. Aanmelding vooraf via de website wordt aangeraden:

De toegangsprijs is € 12,50 , inclusief drie drankjes.

Het is de eerste Broedertrouwlezing, die in ’s Heerenberg plaats heeft.  Voorheen organiseerden de vrijmetselaars lezingen en exposities in de Orangerie van kasteel De Kelder te Doetinchem onder de naam Orangerielezingen. Sinds enkele maanden is de vrijmetselaarsloge Broedertrouw gevestigd in het Nye Raedthuys in ’s Heerenberg. Vanwege de te verwachten grote toeloop is men voor deze lezing uitgeweken naar het zalencentrum De Gracht.  Inschrijving en verdere informatie is mogelijk via de website www.logebroedertrouw.nl .

Dilemma’s rond hulp bij zelfdoding en euthanasie

Dilemma’s rond hulp bij zelfdoding en euthanasie

Orangerielezing 22 oktober 2018


Dilemma’s rond hulp bij zelfdoding en euthanasie vormen de rode lijn in de Orangerie lezing in Kasteel De Kelder op maandagavond 22 oktober 2018. De lezing wordt georganiseerd door vrijmetselaarsloge Broedertrouw. Gastspreker van deze Orangerie lezing is Evert Hendriksen. Hij is naast specialist Ouderengeneeskunde ook arts bij de Levenseindekliniek. De lezing begint om 20.00 uur.


Evert Hendriksen is één van de initiatiefnemers van de Stichting SCEN ( Steun en Consultatie bij euthanasie in Nederland), een programma dat artsen opleidt om deskundig en onafhankelijk advies te geven aan collega-artsen die een euthanasie-verzoek krijgen van een patiënt, bijvoorbeeld iemand met vergevorderde dementie, of hulp bij zelfdoding.

Hulp bij zelfdoding of euthanasie, een weloverwogen proces

Tijdens de lezing gaat Evert Hendriksen nader in op de zorgvuldigheidseisen die bij een euthanasie-verzoek in overweging worden genomen. In de loop der jaren zijn in Nederland de grenzen rond euthanasie-toepassing verschoven. “ Het is eigenlijk prima geregeld in Nederland. We lopen in dat opzicht vooruit op andere landen. Het is zaak niet te ver uit de pas te lopen bij de praktijk in andere landen’, aldus Evert Hendriksen, die zichzelf een echte praktijk-arts noemt, iemand die zeer betrokken is bij de patiënt, die om zelfdoding vraagt.


Evert Hendriksen is ook één van de initiatiefnemers van de transmurale zorg in Doetinchem. Transmurale zorg kan worden omschreven als samenwerking tussen diverse specialisten om tot een zo zorgvuldig mogelijk proces en uiteindelijke beoordeling van de hulpvraag te komen. Juist in gevallen van hulp bij zelfdoding of euthanasie is deze transmurale zorg uiterst belangrijk. Tijdens de lezing worden filmpjes getoond, die de praktijk schetsen maar die ook vragen oproepen, waarover gediscussieerd kan worden.


De entreeprijs voor deze Orangerie lezing, gehouden in kasteel De Kelder achter het ziekenhuis in Doetinchem, bedraagt € 12,50, inclusief 3 consumpties. Aanmelding vooraf wordt aanbevolen

‘Geen idee’, een levenscultuur voor de 21ste eeuw?

‘Geen idee’, een levenscultuur voor de 21ste eeuw?

Orangerie Lezing 27 november 2017

Humanisticus Jan Warndorff spreekt op uitnodiging van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw op maandagavond 27 november over zijn visie op het leven, zoals hij dat uiteenzet in zijn onlangs verschenen boek ‘ Geen idee’ , een levenscultuur voor de 21ste eeuw

‘ Goed leven’ dat is waar het Warndorff om gaat, zowel goed in morele zin als goed in de zin van ‘ fijn’.

In zijn boek ‘Geen idee’ schrijft hij dat de maatschappij ‘ een ruimte lijkt te zijn die uitsluitend bedoeld is voor brave modelvolwassenen, geheel gezond van lichaam en geest, die probleemloos functioneren in hun rol als burger, arbeidskracht, als consument ‘. Die ook vrijwillig die ruimte verlaten wanneer ze dan toch een been breken of eventjes erg levensmoe worden, of op een andere manier van het spoort afraken. Dan worden ze ‘opgeknapt’ om weer te kunnen functioneren in die ‘ normale’ ruimte: de maatschappij.

Maar hoe verhouden ‘ leven’ en ‘ maatschappij zich dan tot elkaar ?

Jan Warndorff

Zijn filosofie van het boerenverstand ( een eigen vertaling van het Engelse ‘ common sense’) is een voorstel om een ander gebaar te maken tegenover de wereld. Maar voorschriften geven, normen, maatstaven, dat wil hij niet. Want hij is ook maar een onwetende, zijn boek heet in volle oprechtheid ‘ Geen idee’ . Maar wat hij wel weet, is dat de wereld beter zou zijn als mensen zich niet onverschillig maar zorgzaam zouden gedragen. In de Orangerielezing, die plaats heeft in kasteel De Kelder aan de Kelderlaan te Doetinchem, legt hij uit wat hij bedoelt met ‘ zorgzaam’ : een filosofie van het boerenverstand die aansluit bij wat de mensen toch al doen. En hij realiseert zich tegelijkertijd dat eenvoudige dingen vaak het moeilijkst zijn.

Jan Warndorff (1965) is schrijver, vertaler en redacteur. Een aanzienlijk deel van zijn vroege leven bracht hij door in Afrika. In Nederland volgde hij een studie aan de Universiteit voor Humanistiek en sloot die af met een scriptie getiteld ‘Humanistiek, Ortega en ik’. Ook in ‘Geen idee’ speelt de Spaanse filosoof Ortega een grote rol.

De entreeprijs voor de lezing ( aanvang 20.00 uur) bedraagt € 12,50, inclusief 3 consumpties. U kunt zich aanmelden via de website ‘ www.logebroedertrouw.nl

‘Moreel erfgoed’ – Hoogleraar Bas de Gaaij Fortman

‘Moreel erfgoed’ – Hoogleraar Bas de Gaaij Fortman

“Moreel erfgoed, koers houden in tijden van ontwrichting” Hoogleraar Bas de Gaaij Fortman over ‘ moreel erfgoed’ in Orangerielezing vrijmetselaars en in masterclass middelbare scholen.

Moreel Erfgoed

Bas de Gaaij Fortman

Op maandag 3 april 2017 is hoogleraar Bas de Gaaij Fortman ( Politieke Economie) te gast bij een masterclass voor scholieren van de drie Doetinchemse middelbare scholen en bij de vrijmetselaarsloge Broedertrouw voor de eerste Orangerielezing in 2017. De Gaaij Fortman presenteert tijdens deze lezingen zijn vorig jaar verschenen boek ‘ Moreel erfgoed’ . 
In ‘ Moreel erfgoed’ , een essay ,in de vorm van een historische benadering van de Nederlandse, politiek gevormde normen en waarden, houdt hij een pleidooi voor het respecteren van ons morele erfgoed. ‘Wetten moeten getoetst zijn op eeuwige beginselen en een onwankelbaar gezag vertegenwoordigen. Zeker in de huidige neoliberale sfeer waarin alle wetten die winstmaximalisatie en de obsessie van economische groei bedreigen gezien worden als lastige obstakels die zo snel mogelijk zouden moeten verdwijnen, waarschuwt dit boek ons voor het gevaar dat wij lopen als wij de waarde en kracht van ons morele erfgoed door een zorgeloze mentaliteit laten verkwanselen, aldus recensenten.

‘ Moreel erfgoed’ gaat over al wat een land aan publieke moraal heeft verworven, zoals gelijke behandeling en het discriminatieverbod. De grondwet opent daarmee. Bas de Gaaij Fortman schetst een beeld van bedreigd moreel erfgoed, zoekt aanknopingspunten voor de publieke moraal van vandaag en betrekt die op de aanpak van de grote problemen van onze tijd. 
Als hoogleraar Politieke Economie richt Bas de Gaaij Fortman zich al meer dan een halve eeuw op de dagelijkse spanning tussen macht en moraal. Van 1971 tot 1991 was hij lid van de Staten-Generaal. Hij was een succesvol lijsttrekker van de later in Groen Links opgegane PPR. Onder het kabinet -Den Uyl was hij als voorzitter van een regeringsfractie nauw betrokken bij de praktische politiek.

De masterclass, ’s middags in de aula van het Ludger College, is bestemd voor alle VWO-bovenbouwleerlingen van de drie Doetinchemse middelbare scholen. Deze lezing is niet publiek toegankelijk.

’s Avonds spreekt Bas de Gaay Fortman , op uitnodiging van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw , in de eerste Orangerielezing van 2017 . Deze wordt gehouden in kasteel De Kelder ( Kelderlaan , Doetinchem). Aanvang 20.00 uur. Entreeprijs € 12,50 ( inclusief 3 consumpties). Gezien de beperkte ruimte is het aan te bevelen zich tevoren aan te melden via de website www.logebroedertrouw.nl

Aandacht en gastvrijheid in de zorg

Aandacht en gastvrijheid in de zorg

Aandacht en gastvrijheid in de zorg, impulsen vanuit de Benedictijnse spiritualiteit door prof.dr. Thomas Quartier.

‘Aandacht en gastvrijheid in de zorg’ is op maandagavond 7 november 2016 het onderwerp van de Orangerielezing in Kasteel De Kelder. De Doetinchemse Vrijmetselaarsloge Broedertrouw heeft, als organisator , hiervoor prof.dr. Thomas Quartier uitgenodigd.

In deze lezing zal broeder Thomas Quartier, benedictijn van de Willibrordsabdij in Doetinchem en theoloog aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven, de benedictijnse spiritualiteit voor de zorg ontsluiten. Voor professionals en vrijwilligers, zorgbehoevenden, mantelzorgers en iedereen die open staat voor vragen rond zinvol tussenmenselijk handelen. Een avond die inspiratie, reflectie en diepgang wil brengen een in thema dat vaak maar vluchtig aan de orde komt.

Iedereen wordt met zorg geconfronteerd: door mensen in je omgeving die zorg behoeven, door je eigen behoefte aan zorg van andere of door taken en verantwoordelijkheden als professional of vrijwilliger die zorg vragen. Soms kunnen mensen die voortdurende zorgtaak en ook de zorgbehoeftigheid amper aan. Dan kan het belangrijk zijn om een spiritueel kader voor de zorg ter beschikking te hebben. De benedictijnse traditie hecht veel belang aan de zorg door de spirituele deugden van aandacht en gastvrijheid. Zorg is namelijk altijd zinvol, hoe weerbarstig de realiteit soms ook lijkt.

Prof. Dr. Thomas Quartier OSB (1972) doceert rituele studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en houdt de leerstoel voor Monastieke Studies aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is gasthoogleraar aan de Benedictijnse Universiteit Sant’ Anselmo Rome en hoort bij de monnikengemeenschap van de Willibrordsabdij in Doetinchem. Onlangs verscheen van zijn hand: Kiemcellen. Van klooster naar wereld (Heeswijk: Bernemedia 2016).

De Orangerielezing in kasteel De Kelder te Doetinchem begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 12,50, inclusief drie consumpties. Aanmelden kan via de website www.logebroedertrouw.nl


The Green miles – Blue water journey

The Green miles – Blue water journey

Salt water zeilers Arjen van Eijk en Florian Dirkse Geven deze avond een inkijkje in hun ervaring als zee zeilers. Wat motiveerde ze, hoe is het leven met twee op de uitgestrekheid van een oceaan. Op maandagavond 11 januari 2016 geven deze twee vrienden een orangerie lezing in het kasteel Het Keldertje te Doetinchem.

In de jaren 2008-2010 zeilden Arjen van Eijk en Florian Dirkse om de wereld Zee : 2 vrienden, 1 zeilboot, 2 jaar, 3 oceanen, 7 zeeën, 25.000 zeemijl, 1 belangrijk doel: Care for the Ocean. Arjen van Eijk en Florian Dirkse kochten een zeilboot, lieten huis en haard achter en volgden hun droom. Over hun reis schreven ze een boek ‘ The Green Miles’ en maakten een achtdelige televisiedocumentaire voor de AVRO.
Voor de gastenavond van de vrijmetselarij vertelt Arjen van Eijk niet alleen hoe deze reis verliep maar vooral hoe het idee werd geboren, welke verwachtingen ze hadden en welke daarvan zijn uitgekomen. Met welke sociale/emotionele problematiek word je geconfronteerd als je met z’n tweeën zo lang onder soms stressvolle omstandigheden op een klein ( zeilboot) oppervlak moet vertoeven en welke invloed heeft deze reis gehad op de persoon die hij nu is.

Ook wordt tijdens deze avond enige informatie gegeven over de activiteiten van de vrijmetselarij en in het bijzonder van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw.

Poetins Rusland: een moderne dictatuur?

Poetins Rusland: een moderne dictatuur?

Prof. dr. Evert van der Zweerde, hoogleraar Politieke Filosofie zal tijdens de Orangerielezing van de Vrijmetselaarsloge Broedertrouw op maandagavond 2 november nader in gaan op moderne dictaturen zoals Rusland, China en Singapore

Russische filosofie na

de perestroika

‘Het is een groeiende gedachte onder leiders én bevolking van opkomende landen als Rusland en Turkije dat economische groei genoeg is om de bevolking tevreden te houden en dat politieke vrijheden daar helemaal niet zo belangrijk voor zijn .” Deze gedachte wordt verwoord door dr. Evert van der Zweerde, hoogleraar Politieke Filosofie. Tijdens de Orangerielezing van de Vrijmetselaarsloge Broedertrouw op maandagavond 2 november gaat de hoogleraar nader in op moderne dictaturen zoals Rusland, China en Singapore: landen die economisch profiteren van hun systeem omdat men hervormingen sneller kan doorvoeren en nauwelijks rekening hoeft te houden met eigendomsrechten of milieuwetgeving. Betekent deze ontwikkeling ook het einde van de liberale democratie in het Westen, een knieval voor het grote geld ?

Prof. Dr. Van Der Zweerde

Dr. Van der Zweerde geeft onderwijs in de sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook is hij directeur van het Centrum voor Ethiek. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich voornamelijk op de verhoudingen tussen democratie, civil society, ethiek en religie.
Van der Zweerde: “Moderne dictaturen zijn geen open gevangenissen. De meeste mensen ondervinden weinig restricties en kunnen zich reizen naar het buitenland veroorloven. Ze beseffen dat ze het veel beter hebben dan hun ouders en nemen een autoritair regime dan maar op de koop toe. Economische voorspoed legitimeert deze moderne dictaturen. Zodra grondstofprijzen instorten, krijgen deze landen het echter heel moeilijk’ .

De Orangerielezing wordt gehouden in het Doetinchemse kasteel ‘De Kelder’ aan de Kelderlaan. De aanvang is 20.00 uur, de toegangsprijs 12,50 euro inclusief drie consumpties. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van logebroedertrouw.nl of via de voorlichter pvaneijk60@gmail.com .

Gastenavond Vrijmetselaarsloge Broedertrouw Doetinchem

MONDRIAANS WAARHEID
“Van landschap tot ordening van primaire kleuren en vlakken”

Rond 1930 klopt de schilder Piet Mondriaan op de tempelpoort van een Loge in Parijs. Hij is dan bijna 60 jaar oud. Hij wordt geweigerd vanwege zijn “te controversiële werk, dat men als een communistische manier van schilderen zag. Welke vreemde eend halen we in onze bijt?”
Een grote teleurstelling voor de schilder,die later op handen zal worden gedragen.
De beschrijvingen die tijdgenoten later over hem geven variëren van: “Hij was een vrouwenjager en drinkebroer die geen vaste relatie kon aangaan en verzot was op dansen maar dat uitermate slecht kon”, tot: “Hij was iemand met een vooruitziende en profetische blik, een grote geestelijke bagage en een fantastisch artistiek vermogen”. 
Tijdens de gastenavond van de Doetinchemse vrijmetselaarsloge Broedertrouw op maandagavond 26 oktober spreekt Stef Geenen, vrijmetselaar en dorpsgids bij Mondriaanrondleidingen in Winterswijk over de mens achter de kunstenaar Mondriaan. Piet Mondriaan woonde van zijn 8e tot zijn 20e levensjaar in Winterswijk ( de woonplaats van de spreker) . Sinds een paar jaar is in deze plaats een geweldig en goedlopend Mondriaanmuseum gevestigd .Spreker Stef Genen hield zich vooral bezig met de vraag hoe het komt dat er gaandeweg zijn artistieke ontwikkeling zoveel Vrijmetselarij in zijn leven, werk en uitspraken doorklinkt. Hij hoorde veel parallellen met de zoektocht naar persoonlijke waarheid, zoals veel vrijmetselaars die kennen.
De gastenavond wordt gehouden in de Orangerie van kasteel De Kelder aan de Kelderlaan 11 In Doetinchem. De toegang is gratis.