Vriendschap , Broederschap

BOUWSTUK ‘ VRIENDSCHAP, BROEDERSCHAP: DEVALUERENDE BEGRIPPEN ?

Onderstaand een voorbeeld van een bouwstuk zoals gepresenteerd op de gastenavond 18 maart 2019. Een bouwstuk is bedoelt als een delen met mede broeders van een onderzoek wat je als vrijmetselaar doet naar een bepaald onderwerp. Die interesse en onderzoek verdiept je; wat je ontdekt en leert deel je op deze wijze met elkaar zodat een ieder iets meekrijgt. Veel leesplezier! Het woord is aan Peter:

Ik moet u eerlijk zeggen: toen ik dit filmpje zag, ontroerde het mij. Kinderen zijn heerlijk eerlijk en soms ook heel wijs in hun antwoorden op wat vriendschap voor hen betekent.

Ook ik heb vrienden en vriendinnen: op Facebook maar liefst 247.

Mijn zoon en dochter blijken  een veelvoud daarvan te hebben, BNN-presentator Tim Hofman heeft er duizenden.  Hij maakte een programma ‘ Mijn 5000 vrienden’ . Daarbij benaderde hij willekeurige Facebook-contacten alsof het echte vrienden waren: hij kwam langs op hun verjaardag, bood ze troost als ze verdriet hadden of vroeg ze om hulp toen hij ergens in een uithoek een lekke band kreeg. De verbaasde reacties van zijn Facebook vrienden lieten zien dat we het begrip ‘ vriend’ online gebruiken voor mensen die we buiten de virtuele werkelijkheid nooit als onze vrienden behandelen.  Hoewel iedereen zich ervan bewust is dat niet alle Facebook-vrienden ook daadwerkelijk vrienden zijn, gebruiken we hetzelfde woord voor deze contacten. Soms gebruiken we dit begrip tegenwoordig in nog veel ruimere zin: sommige ouders zien de relatie met hun kinderen als vriendschappelijk, ook docenten streven regelmatig naar een vriendschappelijke verhouding met hun studenten, hetzelfde geldt voor collega’s …. Let wel, ik spreek hierover geen oordeel uit maar het werpt wel de vraag op wat vriendschap voor ieder persoonlijk eigenlijk is.

Meer lezen

Gastenavond vrijmetselarij, 18 maart 2019

Gastenavond vrijmetselarij, 18 maart 2019

Bouwstuk over ‘ vriendschap’ 

Vrijmetselaarsloge Broedertrouw organiseert op maandagavond 18 maart een gastenavond in het Neije Raethuys in ‘s Heerenberg. Op deze avond kunt u ervaren op welke wijze vrijmetselaars bijeenkomen en hoe het verloop van zo’n vrijmetselaarsbijeenkomst is. Het is een unieke kans, voor wie geïnteresseerd is in zingeving, om mee te maken op welke wijze vrijmetselaars hieraan vorm geven. Een van de logeleden houdt op deze avond een bouwstuk ( een persoonlijk getinte lezing) over ‘Vriendschap, Broederschap: gedevalueerde begrippen ??’ .

Broeder-keten

Na de lezing wordt op vrijmetselaarswijze over het onderwerp ‘gecompareerd’ . ( geen discussie maar gerichte vraagstelling).  De vrijmetselaars zijn wekelijks actief in het Neije Raethuys. Dan luisteren ze naar bouwstukken, soms naar muziek. Alles met het doel je te verdiepen: niets of niemand wordt veroordeeld. Er wordt niet over geloof of politiek gepraat. Om verschillen niet op de spits te drijven. Ieder moet vooral doen en vinden wat hij zelf wil, zolang het de ander maar niet schaadt. Dus wordt er ook niet gediscussieerd want in een discussie probeer je de ander van jouw mening te overtuigen en dat is nou net niet de bedoeling. Gasten krijgen uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen over de vrijmetselarij.

De gastenavond wordt gehouden in het Neije Raethuys aan de Hofstraat 1 in ’s Heerenberg.. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.  Aanmelding is niet verplicht, wel erg gewaardeerd:

Aanmelden gastenavond

Gastenavond Vrijmetselarij

Gastenavond Vrijmetselarij

Op maandagavond 26 maart 2018 is er weer een gastenavond gepland in de Orangerie van Kasteel de Kelder, Kelderlaan 11 in Doetinchem, inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00, toegang gratis

Op deze avond kunt u ervaren op welke wijze vrijmetselaars bijeenkomen en hoe het verloop van zo’n vrijmetselaarsbijeenkomst is. Het is een unieke kans, voor wie geïnteresseerd is in zingeving, om mee te maken op welke wijze vrijmetselaars hieraan vorm geven.

Alhoewel aanmelding niet verplicht is, vinden wij het prettig vooraf te weten of u komt.

Gastenavond – kijkje in de loge

Gastenavond – kijkje in de loge


Maandag 6 februari 2017 van 20:00 – 22:00 – Vrijmetselaarsloge Broedertrouw te Doetinchem organiseert jaarlijks een kijkje binnen de vrijmetselarij. Vrijmetselaarsloge Broedertrouw is geconstitueerd in 1882. Loge Broedertrouw is een inwijdingsgenootschap van vrijmetselaren die werken aan zichzelf door het beleven van ritualen, zelfstudie, het houden van lezingen met nabesprekingen, en het streven naar broederschap. Wilt u meer weten over Vrijmetselarij bekijk dan digitaal de informatiefolder van onze grootloge http://vrijmetselarij.kvanw.nl/

Gastenavond Vrijmetselarij

Gastenavond Vrijmetselarij

Op maandagavond 23 mei 2016 is er weer een gastenavond gepland in de Orangerie van Kasteel de Kelder, Kelderlaan 11 in Doetinchem, inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00, toegang gratis.

Op deze avond kunt u ervaren op welke wijze vrijmetselaars bijeenkomen en hoe het verloop van zo’n vrijmetselaarsbijeenkomst is. Het is een unieke kans, voor wie geïnteresseerd is in zingeving, om mee te maken op welke wijze vrijmetselaars hieraan vorm geven.

Alhoewel aanmelding niet verplicht is, vinden wij het prettig vooraf te weten of u komt. Aanmelden kan via onze website www.logebroedertrouw.nl

GASTENAVOND VRIJMETSELAARSLOGE

GASTENAVOND VRIJMETSELAARSLOGE

OVER ‘HET HANDVEST VOOR COMPASSIE’ , EEN TEGENWICHT VOOR RELIGIEUS EXTREMISME

De Doetinchemse Vrijmetselaarsloge Broedertrouw biedt op maandagavond 8 juni een kijkje in het denken en de belevingen van vrijmetselaars. In de Orangerie bij kasteel De Kelder aan de Kelderlaan in Doetinchem houdt de loge een gastenavond (aanvang 20.00 uur) . Een belangrijke activiteit van de vrijmetselaars is ‘compareren’ ( een gedachte-uitwisseling) over een maatschappelijk of meer persoonlijk ‘ bouwstuk’ van een vrijmetselaar. De bedoeling is van elkaar te leren. Gewoonlijk zijn deze avonden besloten omdat vaak persoonlijke opvattingen worden uitgewisseld. Loge Broedertrouw doorbreekt deze traditie echter door geïnteresseerden tijdens een comparitie toe te laten.

Op maandagavond 8 juni spreekt vrijmetselaar N.Doornbosch over ‘Het Handvest voor Compassie’ , een initiatief van de Amerikaanse TED-winnares Karen Armstrong. In een tijd waarin religieuze waarden soms tot extremistische waarheden worden verheven, laat dit handvest zien dat gelovigen elkaar over de kloof tussen hun religies heen de hand willen reiken om samen te werken aan gerechtigheid en vrede. Vrijmetselaar de heer Doornbosch legt de visie van de vrijzinnige godsdiensthistorica Karen Armstrong uit.

Voor geïnteresseerden is dit een unieke kans om een beeld van de vrijmetselarij te krijgen en antwoorden te vinden op vragen. De Doetinchemse loge ‘Broedertrouw’ kent bijna veertig actieve mannelijke leden en komt wekelijks bij elkaar. De gastenavond in de vorm van een comparitie door één van de leden past in de gebruikelijke activiteiten van de vrijmetselaars, waarbij korte lezingen, ‘ bouwstukken’ noemen de leden dat, gevolgd door gedachtewisselingen centraal staan.

Bij deze gedachtewisselingen worden discussies over politiek of geloof gemeden, maar dat betekent niet dat maatschappelijke onderwerpen taboe zijn. Zieltjes winnen voor standpunten is niet aan de orde. Vrijmetselaren leggen hun meningen naast elkaar en stellen die niet tegenover elkaar.

In de vrijmetselarij gaat het om geestelijke verdieping. Hierdoor leert iemand zichzelf beter kennen, waardoor hij/zij zich constructief kan inzetten voor een betere samenleving. ‘Verbeter de wereld; begin bij jezelf’, zou als adagium kunnen gelden. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

Vrijmetselaren geloven ieder op ‘eigen wijze’ dat er meer is tussen hemel en aarde dat de mensheid beweegt, een zogenoemd ‘hoog beginsel’. Iedere vrijmetselaar staat het daarbij vrij dit naar eigen inzicht verder in te vullen. De één gelooft in een god, de ander in samenhangende natuurkrachten en

de volgende in het hogere in zichzelf of in zijn geweten. Weer een ander is Boeddhist. Vrijmetselarij is dus geen geloof, maar de broederschap is wel levensbeschouwelijk.

U kunt zich voor deze bijzondere comparitie-avond aanmelden via de sitewww.broedertrouw.nl (aanmelden informatieavond 8 juni) De toegang ( inclusief drie consumpties) is gratis. Deze comparitie-avond is met name bedoeld voor geïnteresseerde heren maar ook dames zijn welkom.