De Vrijmetselaar

Wat is een vrijmetselaar?

Een vrijmetselaar zoekt naar een antwoord op levensvragen als:

  • Vanwaar kom ik?
  • Wie ben ik?
  • Waarheen ga ik?

Vrijmetselarij heeft, anders dan een godsdienst, niet de neiging om bindend vast te stellen wat onder waarheid zou moeten worden verstaan. Ze gaat ervan uit dat ieder in zichzelf zijn (subjectieve) waarheid dient te zoeken en te ontdekken. Ze is dan ook niet zozeer een levens-beschouwing maar eerder een levenshouding. Ze wil door haar methode van werken een hulpmiddel zijn tot stimulering van de persoonlijke ontwikkeling en beleving om zo dichter bij het begrip waarheid te komen.

Vrijmetselarij,uitgelegd in vier minuten.

Vrijmetselaarsloge Broedertrouw, geconstitueerd 1882

Loge Broedertrouw is een inwijdingsgenootschap van vrijmetselaren die werken aan zichzelf door het beleven van ritualen, zelfstudie, het houden van lezingen met nabesprekingen, en het streven naar broederschap.

De loge komt samen op iedere eerste, tweede en vierde maandagavond van de maand.

De tempelbijeenkomsten worden gehouden in het Vrijmetselaarsgebouw “De Korenaar” aan de Zaadmarkt 97 in Zutphen. De comparities, bijeenkomsten met partners, meester-instructies, voorlichtingsavonden en orangerielezingen worden gehouden in het Neije Raethuys te ‘s-Heerenberg.

Aanvang comparities 20.00 uur, open loges eveneens 20:00 uur.

Vrijmetselaren zijn mannen op zoek naar diepgang, op welke plaats in de maatschappij zij ook werkzaam zijn.

In onze loge proberen wij ons bewust te blijven van de spirituele dimensie van het bestaan. Wij proberen de inspiratie die daarvan uitgaat uit te stralen in de maatschappij.