Een loge avond…

Op maandagavonden, ongeveer drie keer per maand, ontmoeten de leden van de Loge Broedertrouw elkaar. Meestal gaan het om een comparitie avond, het kan ook een open loge avond zijn of een avond met rituele arbeid.

Wat houdt compareren eigenlijk in?
Een van ons houdt een voordracht over een voor hem belangrijk onderwerp. Zo’n voordracht noemen we een bouwstuk. Zo’n bouwstuk duurt tussen een half uur en een uur.


Na een korte pauze vindt de eigenlijke comparitie plaats. Een ieder kan hierin het woord vragen en krijgen. Men mag reageren op het bouwstuk of op onderdelen daarvan, men mag meningen vergelijken of eigen ervaringen delen over het onderwerp. Daarbij staat respect voor elkaars mening op de voorgrond. We luisteren dus naar elkaar en streven er naar ons voordeel te doen met de informatie en inzichten die we op die avond krijgen.

Na afloop, zo rond 22.00 uur, kunnen zij die dat willen, napraten over het betreffende onderwerp.