Historie Loge Broedertrouw

Oprichting 1882

Loge Broedertrouw is opgericht in Doesburg op 9 januari 1882

Voorafgaand aan de oprichting bestond al zeven jaar een maçonnieke sociëteit in Doesburg. Mannen met bekende namen in Doesburg en omgeving hebben aan de wieg gestaan van de stichting van Vrijmetselaarsloge Broedertrouw.

links “De Sociëteit” en rechts het Stadhuis
banier loge Broedertrouw

In de periode van de maçonnieke sociëteit kwamen de broeders bijeen in de bovenzaal van de Concertzaal in Doesburg. Bij de oprichtingsplechtigheid werden de broeders Furstner, Timme, Braet von Uberfeld, Six, Ketjen, van Barneveld, Sloot en Tack als bestuursleden geïnstalleerd.

Uit de oprichtingstijd dateert ook het vaandel van de loge dat onlangs is gerestaureerd.

Verhuizingen                                                                                         

De Concertzaal, tegenwoordig De Commanderij

Op 27 augustus 1887 verhuist Loge Broedertrouw naar de speciaal voor de loge nieuw opgebouwde eerste verdieping van de Commanderij. De tempel wordt in Egyptische stijl ingericht. Het aantal leden uit Doetinchem van Loge Broedertrouw neemt toe en het ledental uit Doesburg daalt, daarom verhuist de loge in 1921 naar Hotel Emma te Doetinchem tegenover het spoorstation. Ook wordt in die jaren gebruik gemaakt van Hotel Draafsel (Sociëteit) in de Hofstraat, zaal De Bruin aan het Simonsplein en het Heeren-Logement aan de Hamburgerstraat allemaal in Doetinchem. De tempel in Doesburg wordt nog wel aangehouden tegen een huur van 125 gulden per jaar.

Doordat Doetinchem in de Tweede Wereldoorlog door bombardementen zwaar is beschadigd wordt de loge een aantal jaren gehuisvest in Hotel de Gouden Leeuw te Laag Keppel waarvan broeder Kets eigenaar is.

Na het overlijden van broeder Kets wordt het pand door de nieuwe eigenaar drastisch verbouwd en moet de loge tijdelijk nieuw onderdak zoeken. Er wordt uitgeweken naar het gebouw van de Geldersche Tramwegen aan de Keppelseweg waar broeder Robbé Groskamp directeur is. In 1970 kan men weer terecht in Laag Keppel maar de beschikbare ruimte blijkt ongeschikt voor maçonnieke arbeid. In dat jaar brandt ook nog eens het logegebouw van “Karel van Zweden” in Zutphen geheel af. Men besluit derhalve tijdelijk uit te wijken naar naar het oude loggebouw in Doesburg.

In september 1971 wordt de herbouw van het logegebouw in Zutphen opgeleverd zodat daarvan weer gebruik gemaakt kan worden. Voor de comparities wordt in 1973 het oud-gemeentehuis van Ambt Doetinchem aan de Varsseveldseweg gehuurd. In dat gebouw zijn ook gehuisvest een balletclub, handbalvereniging, jazzclub en een fanfare. De overlast die met name de beide laatste clubs wel eens bezorgen, is eigenlijk de inleiding om te zien naar weer een andere ruimte.

Logegebouw aan de Varsseveldseweg

In 1983 is dan ook de volgende verhuizing naar zaal Wildenbeest aan de Rozengaardseweg in Doetinchem.

In 1997 wordt noodgedwongen wederom verhuisd omdat de huur door zalencentrum Wildenbeest wordt opgezegd vanwege verkoop van het gebouw. De nieuwe locatie wordt zalencentrum Masselink aan de Acacialaan in Doetinchem.

De volgende verhuizing is naar de Orangerie bij kasteel “de Kelder” (Havezate Hagen) aan de Kelderlaan in Doetinchem. Hier worden de comparities gehouden en voor speciale gelegenheden en Orangerielezingen wordt gebruik gemaakt van het kasteel. Ook wordt nog steeds gebruik gemaakt van “De Korenaer” het logegebouw van “Karel van Zweden” in Zutphen.

Om diverse redenen wordt uiteindelijk weer verhuisd. Doetinchem én Zutphen worden vaarwel gezegd en per 1 januari 2019 wordt in ‘s Heerenberg het gerestaureerde Nije Raethuijs in gebruik genomen.

‘t Nije Raethuijs

Het logearchief van Broedertrouw is ondergebracht in Archief De Liemers in Doesburg en kan na toestemming van het bestuur van de loge worden geraadpleegd.