Lid worden

Vrij man van goede naam

Initiatief moet uitgaan van uzelf

Wie “een vrij man van goede naam” is, kan zich aanmelden voor het lidmaatschap van onze Vrijmetselaarsloge. Wij vragen niemand om lid te worden.

Het initiatief om lid te worden van de Vrijmetselarij moet uitgaan van uzelf. Lid worden heeft alleen dan blijvende betekenis als de wil om lid te worden, voortkomt uit ware interesse in het zoeken naar mogelijke antwoorden op levensvragen. Dat vraagt een open opstelling en een permanente bereidheid om te blijven leren in een inspirerende en verdraagzame omgeving.

Informatie avonden

Regelmatig houdt onze loge avonden voor belangstellenden, waarin wij algemene informatie geven over de Vrijmetselarij. Als u op de hoogte wil worden gehouden wanneer de eerstvolgende avond voor belangstellenden wordt gehouden, kunt u zich aanmelden via onderstaande aanmeld knop.

Ook uw partner is op zo’n avond van harte welkom.


Persoonlijk gesprek

De Commissie Voorlichting van onze loge is graag bereid tot een persoonlijk gesprek, waarin uw specifieke vragen aan de orde kunnen komen.

Zorgvuldigheid

De aanmeldingsprocedure is zorgvuldig en tamelijk uitgebreid om een weloverwogen besluit tot lidmaatschap te bevorderen en onnodige wederzijdse teleurstellingen te voorkomen.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via:

Of bel onze secretaris: 0314-384840