Tijdlijn Vrijmetselarij

 

TIJDLIJN VRIJMETSELARIJ

 

 Rond 1390

Het Regius-manuscript (Halliwell-manuscript).

1459

Broederschap van steenhouwers van Straatsburg.

31/07/1599

Eerste vermelding in het logboek van de Lodge of Edinburgh (Mary’s Chapel) , sindsdien bewaard.

20 mei 1641

Opnamen van niet-gilden in de Loge “Mary’s Chapel” Nr. 1 tijdens een veldlodge en het beleg van Newcastle (II Bellum Episcopale): kwartiermeester-generaal Robert Moray (stichtend lid en eerste president van de Royal Society, in de adelstand verheven in 1643) en generaal van de artillerie Alexander Hamilton van het Schotse leger

1696

Edinburgh Register House Manuscript, het oudst bekende ritueel.

24.06.1717

Vier Londense lodges stichten de “Grand Lodge of London and Westminster” in de herberg  ‘The Goos and Gridiron’. (”In de Gans en de Grill”) en verkozen Antony Sayer tot de eerste grootmeester.

1719

Dominee Dr Theophilus Desaguliers., beroemd als natuurkundige  wordt tot Grootmeester gekozen.

1723

Dominee Anderson presenteert de “Old Duties” die hij schreef, waarin hij Payne’s “General Instructions” verwerkte, als de eerste grondwet voor metselwerk, die vervolgens werd goedgekeurd door de Grand Lodge.

1731

Benjamin Franklin wordt toegelaten tot Philadelpia. (USA)

1735

Vrijmetselarij verboden door de Staten-Generaal.

1738

Dominee Anderson presenteert de 2e herziene editie van de “Old Duties”.

18 mei 1751

Paus Benedictus XIV geeft Edict “Providas Romanorum Pontificum” uit tegen de vrijmetselarij.

1755

Oprichting van de Grootloge van Frankrijk, die sinds 1773 “Grand Orient de France” wordt genoemd.

1756

Oprichting van de Nationale Grootloge van Nederland.

06/03/1775

Oprichting van de eerste Loges voor gekleurde mensen in Boston (Prince Hall-Loges). (USA).

01.05.1776

Oprichting van de Iluminati-orde door Adam Weishaupt in Ingolstadt. Beieren.

1784

Kiezer Karl Theodor van Beieren verbiedt de vrijmetselarij en Illuminati (herhaald 1799 en 1804).

30.09.1791

Eerste uitvoering van de Magic Flute.

“Die Zauberflöte” van W.A. Mozart.

01/03/1797

Robert Burns wordt in de Loge tot Poeta laureatus gekroond.

1801

Oprichting van de Mother Council of the Old and Accepted Scottish Rite (AASR) in Charleston, USA (oudere naam: Age and Accepted Rite).

27-12-1813

De twee grote Loges in Engeland, “Moderns” en “Ancients”, vormen samen de “United Grand Lodge of England”.

15/10/1890

Paus Leo XIII veroordeelt in encycliek  “Ab Apostolici”  de vrijmetselarij.

27/11/1892

Licht wordt geïntroduceerd in de grote Loge “Kaiser Friedrich zur Bundestreue”, opgericht door Settegast. die in 1900 opging in de Große Loge von Hamburg.

1893

Paus Leo XIII viert zijn 84ste verjaardag. in een dankbrief aan de oosterse kerken doet hij opnieuw  zware aanvallen op de vrijmetselarij.

1896

Internationaal Anti-Vrijmetselaarscongres in Trento, waarbij Leo Taxil de hoofdrol speelt.

1896

International Masonic Congress in Amsterdam.

1897

Leo Taxil kondigde op Paasmaandag bij de Geografische Vereniging in Parijs aan welk genoegen hij gedurende 12 jaar de leiders van de Katholieke Kerk had misleid.

1903

Oprichting van het internationale maçonnieke kantoor in Genève.

18-03-1903

Paus Leo XIII encycliek  “Annum Ingressi” uitgegeven tegen de vrijmetselarij.

1904

Internationaal Vrijmetselaarscongres in Brussel.

1912

De Hoge Raad van Nederland (AASR) wordt opgericht.

1913

Internationale maçonnieke manifestatie in Den Haag.

28 juli 1914

Uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De relaties tussen de Duitse Groot Loges en die van de vijandige staten worden opgeschort.

1925

Bloednacht in Florence. Vrijmetselarij verboden in Italië. (Mussolini)

1926

Ludendorffs boek “Vernietiging van de vrijmetselarij door haar geheimen prijs te geven” verschijnt.

28/03/1935

Verklaring van de Reichs- en Pruisische minister van Binnenlandse Zaken dat de oude Pruisische grote loges zichzelf moeten ontbinden.

1945

Einde van de duisternis. Van de 80.000 vrijmetselaars in Duitsland van voor 1933 komen er amper 5.000 weer bij elkaar.

10.09.1956

Erkenning van de Grootloge van de Vrijmetselaars van Duitsland door de Groot Loges van Denemarken, Noorwegen en IJsland.

28-08-1968

Kardinaal König van Wenen ondertekent het document “De dialogo cum non credentibus”. Dialoog leidde op 5 juli 1970 tot de  ondertekening van de “Verklaring van Lichtenau”, waarin onder meer werd uitgewerkt dat de vrijmetselarij geen religie is.

25 januari 1983

Paus Johannes Paulus II ondertekent de nieuwe Codex Juris Canonici, die op 22 november 1983 definitief wordt. Het vermeldt niet langer excommunicatie voor leden van de vrijmetselarij.